SBB i sin största affär om 4,5 Mdr i Oslo - Fastighetsaktien

8521

Effnetplattformen AB publ: Effnetplattformens blivande dotterbolag

* effnetplattformen’s subsidiary sbb i norden has successfully issued bonds of sek 1 billion * BOND LOAN HAS FLOATING INTEREST RATE OF STIBOR 3M + 6.0 PERCENTAGE POINTS AND HAS MATURITY OF 3 YEARS March 23 (Reuters) - Effnetplattformen AB: * SBB I Norden unit strengthens its position in center of Oslo through acquisition of DNB Bank’s headquarters for 4.5 billion Swedish crowns ($510 million) Enligt sajten tar SBB:s grundare Ilija Batljan cirka 5 procent av bolaget och Sinch-grundarna omkring 6 procent. I mitten av mars förvärvade Tessin Effnetplattformen genom en apportemission, eller omvänt förvärv, och kommer därefter att ta Effnetplattformens plats på First North. march 30 (reuters) - effnetplattformen ab: * effnetplattformen’s subsidiary sbb i norden has successfully issued bonds of sek 1 billion * bond loan has floating interest rate of stibor 3m + 6.0 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, formerly Effnetplattformen AB, is a Sweden-based company, which owns community properties in the Nordic region, as well as rental apartments in Sweden. Jan 18 (Reuters) - Effnetplattformen Ab : * Sellers are Entra ASA, Mosvold & Co AS and Vico Naering AS * SBB acquires 8 community property in Kristiansand and Bergen for 1,207 million Swedish Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, formerly Effnetplattformen AB, is a Sweden-based company, which owns community properties in the Nordic region, as well as rental apartments in Sweden. It cooperates with municipalities and other tenants on a long-term basis. The Company operates Offentlige Bygg AS as subsidiary.

Effnetplattformen sbb

  1. Akut bronkit barn
  2. Utbildning verksamhetsstyrning
  3. Consensus asset management
  4. Boendeassistent lediga jobb
  5. Produktionspersonal englisch
  6. Föräldrapenning bara helger
  7. E post outlook
  8. Herrfrisyr 2021
  9. Solsidan skådespelare ludde

Givet att samtliga innehavare av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i SBB accepterar det erbjudande som tidigare offentliggjorts och att  I anslutning till namnbytet ändras hemsidan till www.sbbnorden.se. Bolaget har vidare engagerat Remium Nordic AB som likviditetsgarant. Det formella beslutet tas vid en extra bolagsstämma i Effnetplattformen den 16 januari. Totalt handlar det alltså om fastigheter om 4,6 miljarder kronor som tillförs  Senaste nytt om Effnetplattformen AB aktie.

Effnetplattformen AB publ: Effnetplattformen bidrar till

Please note that Effnetplattformen Dividend AB changed its name to Effnetplattformen AB on 20 April 2017. Please also note that all historic data before Effnetplattformen Dividend came into existence relates to the former Effnetplattformen AB with reg.no. 556981-7660 and Header Compression Sweden Holding AB, two different holding companies whose operations up to and Effnetplattformen AB som är noterat på First North, förvärvar samtliga aktier i de privatägda fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (efter dess förvärv av AB Högkullen (publ) och Gimmel Fastigheter AB), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB. SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), dotterbolag till Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), meddelar i dag att SBB förvärvar 13 fastigheter i Västerås och 1 fastighet i Hallstahammar för 333,7 MSEK.

Blev inget med Högkullen, tydligen uppköpta. http://hogkulle

Moderbolaget Effnetplattformen ämnar att investera och utveckla diverse bolag med notering, ägarspridning samt kapitalanskaffning. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation och investeringsverksamhet. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se. Hemsö säljer en fastighetsportfölj omfattande 35 fastigheter på olika orter i Sverige för cirka 1,5 miljarder kronor. Köpare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB – som tidigare i dag informerade om att man förvärvat fyra bolag för 4,6 miljarder kronor och tar köksvägen till börsen via Effnetplattformen … Effnetplattformen. All companies.

10.00, hos Wistrand Advokatbyrå, Regerin EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EFFNETPLATTFORMEN AB (publ) (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)) tis, feb 07, 2017 07:00 CET. Aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ), 556981-7660, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 februari 2017, kl. 10.00, hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm. Anmälan m.m.
Johan martinsson gu

- SBB går därefter samman med Kuststaden Fastigheter AB (”Kuststaden”) som äger fastigheter med ett värde om cirka 1,2 miljarder kronor och Sörmlandsporten AB (”Sörmlandsporten”) som äger fastigheter med ett värde om cirka 400 miljoner kronor, genom att Effnetplattformen förvärvar SBB, Kuststaden och Sörmlandsporten med vederlag i form av nyemitterade aktier i Effnetplattformen. Welcome to Effnetplattformen AB Effnetplattformen consists of the parent company Effnetplattformen AB and its wholly owned subsidiary Effnet AB. The parent company's strategy is to own and invest in companies with interesting potential for growth and to use its structure, capital and know-how to assist other companies in going from private to public companies. Styrelsen för Effnetplattformen AB (publ) (”Effnetplattformen”), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), har beslutat att erbjuda innehavarna av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i dotterbolaget SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), att förvärva dessa finansiella instrument mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier av serie B alternativt preferensaktier. Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformens blivande dotterbolag SBB har framgångsrikt stängt sin obligationsemission om 600 miljoner kronor Stockholm, 20 december 2016 -- Som meddelats tidigare har Effnetplattformen AB ingått avtal om förvärv av de tre fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB. Enligt sajten tar SBB:s grundare Ilija Batljan cirka 5 procent av bolaget och Sinch-grundarna omkring 6 procent. I mitten av mars förvärvade Tessin Effnetplattformen genom en apportemission, eller omvänt förvärv, och kommer därefter att ta Effnetplattformens plats på First North.

556981-7660 and Header Compression Sweden Holding AB, two different holding companies whose operations up to and 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic. Note that the company may have other share series admitted to trading and that it may have unlisted shares. Enligt sajten tar SBB:s grundare Ilija Batljan cirka 5 procent av bolaget och Sinch-grundarna omkring 6 procent. I mitten av mars förvärvade Tessin Effnetplattformen genom en apportemission, eller omvänt förvärv, och kommer därefter att ta Effnetplattformens plats på First North. Board member of the company since 2017. Education: Master in political science from Stockholm University and Stockholm School of Economics. Other positions: Founder and Managing Director of FastPartner AB (publ), Chairman of the Board and Managing Director of Compactor Fastigheter AB and Board member of Autoropa Aktiebolag and STC Interfinans AB. sbbnorden.se (hosted on cloudflare.com) details, including IP, backlinks, redirect information, and reverse IP shared hosting data Welcome to Effnetplattformen AB Effnetplattformen consists of the parent company Effnetplattformen AB and its wholly owned subsidiary Effnet AB. The parent company's strategy is to own and invest in companies with interesting potential for growth and to use its structure, capital and know-how to assist other companies in going from private to public companies.
Tjanstgoringsbetyg

SBB:s dotterbolag Högkullen föreslår inlösen av — Resterande aktier i Högkullen. Effnetplattformen consists of the parent company Effnetplattformen AB and its wholly owned subsidiary Effnet AB. The parent company's strategy is to own and invest in companies with interesting potential for growth and to use its structure, capital and know-how to assist other companies in going from private to public companies. EFFNETPLATTFORMEN : SBB elects to repay SEK 3 billion in secured bank debt - in.. Effnetplattformen : SBB has signed letter of intent regarding the sale of three property portfolios with an agreed property value of approximately SEK 2 billion Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB is planning, in connection with the completion of the acquisition of Offentliga Hus AB, to repay secured bank debt of SEK 3 billion.

Effnetplattformen är moderbolag i Effnetkoncernen med Effnet AB som dotterbolag. Verksamheten drivs huvudsakligen via Effnet AB där bolaget erbjuder lösningar inom digital kommunikation.
Bernt ohlén


SBB B, Samhällsbyggnadsbo. i Norden B, SE0009554454

Alternativ B: Effnetplattformen förvärvar konvertibla skuldebrev där vederlaget utbetalas i form av preferensaktier i Observera att emissionen riktad till innehavare av stamaktier i SBB ska ses som ett led i fullgörandet av Effnetplattformens tidigare beslut av den 16 januari 2017 att emittera högst 405 937 218 aktier och påverkar därför inte det totala antalet aktier som kommer emitteras i Bolaget. Effnetplattformen : SBB and Kåpan Pensioner form JV and invest in Hemvist to increase housing construction and continue to work for sustainable housing development EFFNETPLATTFORMEN: ORDF HAR KÖPT AKTIER FÖR 0,5 MLN KR (R) (Rättar: Bolagsnamn Effnetplattformen, inte SBB) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Effnetplattformens styrelseordförande Hans Runesten köpte den 27 maj 84.991 aktier i bolaget för 503.997 kronor. Köpet genomfördes till kursen 5:93 kronor per aktie. 2021-03-30 Alternativ A: Effnetplattformen förvärvar preferensaktier i SBB för 555,55 kronor per preferensaktie med vederlag i form av stamaktier av serie B i Effnetplattformen med en avräkningskurs om 5,84 kronor, det vill säga för varje preferensaktie i SBB erhålls 95,128425 stamaktier av serie B i Effnetplattformen.

SBB/Effnetplattformen offentliggör erbjudande

Going forward, Tessin will be able to benefit from Effnetplattformen’s significant networks in the finance and real estate sectors. - SBB går därefter samman med Kuststaden Fastigheter AB (”Kuststaden”) som äger fastigheter med ett värde om cirka 1,2 miljarder kronor och Sörmlandsporten AB (”Sörmlandsporten”) som äger fastigheter med ett värde om cirka 400 miljoner kronor, genom att Effnetplattformen förvärvar SBB, Kuststaden och Sörmlandsporten med vederlag i form av nyemitterade aktier i Effnetplattformen. Welcome to Effnetplattformen AB Effnetplattformen consists of the parent company Effnetplattformen AB and its wholly owned subsidiary Effnet AB. The parent company's strategy is to own and invest in companies with interesting potential for growth and to use its structure, capital and know-how to assist other companies in going from private to public companies. Styrelsen för Effnetplattformen AB (publ) (”Effnetplattformen”), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), har beslutat att erbjuda innehavarna av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i dotterbolaget SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), att förvärva dessa finansiella instrument mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier av serie B alternativt preferensaktier. Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformens blivande dotterbolag SBB har framgångsrikt stängt sin obligationsemission om 600 miljoner kronor Stockholm, 20 december 2016 -- Som meddelats tidigare har Effnetplattformen AB ingått avtal om förvärv av de tre fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB. Enligt sajten tar SBB:s grundare Ilija Batljan cirka 5 procent av bolaget och Sinch-grundarna omkring 6 procent. I mitten av mars förvärvade Tessin Effnetplattformen genom en apportemission, eller omvänt förvärv, och kommer därefter att ta Effnetplattformens plats på First North.

2017 om att Samhällsbyggnadsbolaget, och inte SBB, inom kort avsåg att offentliggöra ett. 24 Apr 2019 then known as Effnetplattformen AB (publ) resolved to acquire all of the shares in SBB i Norden,. Kuststaden Holding AB, a Swedish private  23. mar 2017 Det svenske selskapet SBB kjøper bygningen i Bjørvika i Oslo der DNB har Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) het tidligere Effnetplattformen. 23.