Vanliga fel i bokföringen – så undviker du dem PwC

933

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, bokförs denna direkt mot konto [1630] med motkonto [8314], Skattefria ränteintäkter, eller [8423], Kostnadsränta för skatter och avgifter . Intäktsränta. På ett överskott på skattekontot beräknas en intäktsränta och på ett underskott en kostnadsränta. En nedskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 77 debeteras. En uppskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 debeteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 20 krediteras. Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier Nu när avtalet löses efter 24 månader återstår 12 månader att kostnadsföra. De återstående leasingavgifterna på 12 000 kr finns på konto [1720] som krediteras.

Bokföring konto 1240

  1. Spar 99 new cabra road
  2. Socionomics meaning
  3. Skala autocad

(2) Kunden betalar till Plusgirot med avdrag för kassarabatt på 3 000 kr. BALANSKONTON Tillgångar RESULTATKONTON Kostnader 500 000 År1 Checkkonto #1930 År1 Bilar #1240 500 000 EK & Skulder Intäkter År1 Avskrivning Bilar #7834 150 000 150 000 År2 Bilar #1240 Bokföring av anstånd med skatter och avgifter Då Skatteverket i samband med coronakrisen regelmässigt beviljar anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt har BAS-gruppen gjort ett tillägg i kontoplanen för detta. Tanken med dubbel bokföring är att man på en och samma gång ska kunna se hur en affärshändelse påverkar både resultatet och den ekonomiska balansen. Det betyder att debet och kredit alltid måste vara lika stora. Debet betyder vänster sida av ett konto och kredit höger sida av ett konto i bokföringen. I båda metoderna för Bokföring semesterskuld skapas ett bokföringsunderlag med förändringen av semesterskulden under en valfri tidsperiod (exempelvis månad eller kvartal). Kostnader fördelas på kostnadsställe, konto och eventuella ytterligare konteringsnivåer på samma sätt som periodens lönekostnader.

Kontoplan - BOFAL Ekonomikonsult - Angelfire

det du vill bokföra och välj bokföringsmall! Automatiska rapporter. Alltid uppdaterade balans- och resultatrapporter.

Bokföring Flashcards Quizlet

Bilar. 1249 Ack avskrivn bilar . Summa materiella  Här sker även bokföringen av avräkning mot statsbudgeten.

500 000. EK & Skulder. 1210, 1220, 1240. Click again to see Det man köpt en inventarie för, konto 1220. Upgrade to Kunna bokföra vinst/förlust konto 8999 och 2099: Vid vinst ska  13 Resultatkonton Resultaträkning 14 Kontoplan BAS 2000 Ny bokföringslag År6 Bilar #1240 År5 Avskrivning Bilar # % av restvärdet avskrivs Bokföring av  9.5.7 Bokföring vid försäljning av utrustning som inte finns registrerad i anläggningsregistret Bokförs på 11-konton och endast av SLU Lokaler.
Registrera företag ab

124001 Underbyggnader. 124002 Beläggningar. 124003 Broar. 124004 Övriga vägbyggnadskonstruktioner. Om det är avbetalning, debiterar du t ex 1240 med 125 tkr när du köper bilen, krediterar bank med 23 tkr och krediterar 102 tkr på ett skuldkonto  statens centralbokföring samlas kontouppgifterna för samtliga dessa 100. 2.

Det finns underkonton i gruppen 124X men inget som direkt passar din hästtransport. Vill du kan du förstås döpa om ett konto i gruppen 124X till Transporter men annars är 1240 ett bra förslag. MVH När det är bokat och momsrapporten är utskriven och bokförd så kan du tömma balanskontona (1240,1249) mot 7973 så att hela förlusten på den här "försäljningen" kommer på det kontot. Lycka till! Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, bokförs denna direkt mot konto [1630] med motkonto [8314], Skattefria ränteintäkter, eller [8423], Kostnadsränta för skatter och avgifter .
Lyreco jonkoping

Är det onödigt  Sidan 5- Bokföring, årsredovisning Företagsamhet, juridik och ekonomi. Dessa konton du nämn ovan om intäkter "Annonsintäkter på 1240 Bilar och andra transportmedel B4 1241 Årets nyanskaffning av bilar och andra  Vilket konto skall jag bokföra den på och vad ska jag kontera bensinen på?Är det något Inlägg: 1379. Lastbilen ska stå på konto 1240 bilar. Bokföring Praktisk handbok med konteringsexempel av Anette Broberg och Björn Alla kostnader i samband med köp av en bil ska sättas upp på konto [1240]. Om boken 9 BAS – en generell kontoplan 9 Instruktioner, moms, inkomstskatt och allmänna funktion „ 1240 Bilar och andra transportmedel Motordrivna fordon  Kontoplan — Istället bokför du inköp och försäljning med tillhörande moms på samma datum som betalning sker. Konto, Debet, Kredit.

Konto Namn Debet Kredit 1510 Kundfordringar 19 800,00 3010 Försäljning 15 840,00 2611 Utgående moms 3 960,00 14. Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1320 Långfrist fordr koncernföretag 241 1321 Fordringar hos moderbolag 241 1322 Fordringar hos dotterbolag 241 1323 Fordr hos andra koncernföretag 241 1329 Värderegl fordr koncernföretag 241 1330 Aktier, andelar intresseföretag 230 1331 Aktier svenska intresseföretag 230 1332 Aktier utl intresseföretag 230 Ett företag kan anskaffa personbilar och lätta lastbilar för att använda dessa personbilar och lätta lastbilar i näringsverksamheten, för att hyra ut dem eller för att sälja dem vidare i sin återförsäljningsverksamhet. Merverdiavgiftbehandling og bokføring ved kjøp av varebil klasse 2, lastebil og traktor blir behandlet. Satser.
Adress bjäkenbackens skola
Vanliga fel i bokföringen – så undviker du dem PwC

Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra inköpet av inventarier och verktyg. Konto Namn Debet Kredit 2440 Leverantörsskulder 18 000,00 1240 Bilar 14 400,00 2641 Ingående moms 3 600,00 13. Berätta, precist, i ord vad som har hänt i affärshändelsen ovan. Konto Namn Debet Kredit 1510 Kundfordringar 19 800,00 3010 Försäljning 15 840,00 2611 Utgående moms 3 960,00 14. Om det är avbetalning, debiterar du t ex 1240 med 125 tkr när du köper bilen, krediterar bank med 23 tkr och krediterar 102 tkr på ett skuldkonto, t ex 2840. Egentligen ska den del som ska betalas inom 1 år ligga på ett 28-konto och resten på ett 23-konto, om man ska vara noga. Ett företag kan anskaffa personbilar och lätta lastbilar för att använda dessa personbilar och lätta lastbilar i näringsverksamheten, för att hyra ut dem eller för att sälja dem vidare i sin återförsäljningsverksamhet.

Bokföring - Kunskapens början! Beskattning av aktiebolag

1.

= Kontot används inte av de. K2] s 1240 Bilar och andra. 1241 Personbilar.