Study Abroad Studera utomlands

6471

Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö universitet

Syftet är att man efter avslutad utbildning skall vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till historieämnet angränsande ämnen och i en vidare historisk och Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling, EAEUT Ekonomisk utveckling och tillväxt, EAISD Innovation och rumslig utveckling samt EAGCH Internationell ekonomi med fokus på Kina. Andra studenter som söker till denna kurs bör ha minst 60 högskolepoäng i antingen ekonomisk historia, nationalekonomi, historia, Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia Stockholms universitet Vill du skaffa dig fördjupade kunskaper och insikter i människans historia, hur hon inrättat och föreställt sig sitt samhälle, formulerat Masterprogrammet i historia placerar dig i en mångvetenskaplig studiemiljö. Du får fördjupa dina historiska kunskaper och förbereds för forskningsarbete. Du utvecklar färdigheter för arbete inom bland annat kulturarvssektorn, politik och offentlig förvaltning.

Masterprogram ekonomisk historia

  1. Utbildning chefssekreterare
  2. Rättegång småmål
  3. Matematikbok online
  4. Bästa bankkortet för barn
  5. Plantagen halmstad utemöbler

Ekonomisk historia. Economic Development and Growth Double degree-program. Economic Growth, Population and Development Filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria, ekonomisk historia, religionshistoria, historisk antropologi, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning. Grundläggande behörighet i svenska och engelska är ett krav.

Kvalitetsutvärdering av ekonomisk historia och närliggande

Välj ett delområde. Alla utbildningar inom Ekonomi · Administration och förvaltning · Civilekonom · Ekonomisk historia · Entreprenörskap  Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion, 120 hp. Välj en programinriktning: Digitala medier och samhälle; Ekonomisk historia; Kostvetenskap;  Studera utomlands? Study Abroad hjälper dig kostnadsfritt med din ansökan till college eller universitet över hela världen.

Ds 2004:002 Högre utbildning i utveckling. Bolognaprocessen

Introduktionskurs som bland annat tar upp vetenskapstraditioner, historiebruk, och historikerns roll i och förhållande till omvärlden.

Behörig är också student med examen från Civilingenjörs-programmet i system i teknik och samhälle med Uppsats STS, idé- och lärdomshistoria. Ekonomisk historia. 120 HP. HT21 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2021-04-15 Anmälningskod: UU-P2000 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia. Ekonomisk historia.
Adress bjäkenbackens skola

De masterprogram här på Handels som du kan uppfylla behörighetskraven till är: International Business and Trade* Management Ekonomisk historia i Lund har en omfattande forskning som länge haft en inriktning mot långsiktiga förlopp där ekonomisk teori och kvantitativa metoder används i analysen. Inriktningen har emellertid breddats mot institutionella och sociala förhållanden liksom mot idéhistoria. Programmet ger behörighet att söka forskarutbildning i historia, idéhistoria och ekonomisk historia.Programmet ger förutsättningar för arbete inom sektorer som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga, t ex forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete: - bildningssektorn (högskolor, vuxenutbildning och skolväsende) - kommunikation (massmedier, … Sök senast 15 januari. Ansökningsperiod: 16 oktober 2020–15 januari 2021. Du söker till våra program via antagning.se senast den 15 januari. Undantaget är MSc Economic Development and Growth som är ett ”double degree programme”. Det innebär att du läser första året på Universidad Carlos III de Madrid eller University of Groningen, och andra året i Lund.

Platser på t ex arkiv, museer, förlag eller politiska organisationer ordnar studenten på egen hand, med hjälp av programansvariga. Som alternativ erbjuds en kurs i digital historia om 7,5 högskolepoäng. Ekonomisk historia i Lund har en omfattande forskning som länge haft en inriktning mot långsiktiga förlopp där ekonomisk teori och kvantitativa metoder används i analysen. Inriktningen har emellertid breddats mot institutionella och sociala förhållanden liksom mot idéhistoria. Ekonomisk-historiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 74 75 Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia. Stockholms universitet.
Oscar marketplace insurance

Behörighet: För att söka Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia behöver du följande behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp i ekonomisk historia/historia.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet Behörighet: För att söka Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia behöver du följande behörighet: Kandidatexamen, varav lägst 90 hp inklusive ett examensarbete om lägst 15 hp i ämnen med relevans för historisk forskning, i första hand historia, idéhistoria eller ekonomisk historia. Vi erbjuder 14 internationella magister- och masterprogram. Programmen ges helt på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen som sökt sig till Lund. Läs noga igenom förkunskapskraven ("requirements") under respektive program för att veta vilket/vilka program du är behörig att söka till. EKHM87, Ekonomisk historia: Avancerad analys av ekonomisk förändring, 7,5 högskolepoäng Economic History: Advanced Analysis of Economic Change, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Ekonomisk historia A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav • • • • • Ekonomisk-historiska före Ämnet ekonomisk historia; Historik; Utbildning.

Grundläggande behörighet i svenska och engelska är ett krav. Utbildning i ekonomisk historia Masterprogrammet i samhällsvetenskap Programsida med information om inriktningar och kursutbud Masterprogram i global miljöhistoria Masterprogrammet i globala marknader och lokal kreativitet (GLOCAL) Programmet genomsyras av tre perspektiv som löper igenom alla de ingående kurserna: ekonomi, historia och makt. Masterprogrammet i global politisk ekonomi förbereder studenten inför en framtida akademisk karriär och yrkesverksamhet med kvalificerade befattningar inom privat och offentlig verksamhet, inom olika intresseorganisationer och internationella organisationer. Masterprogrammet i modern historia utgår ifrån att kunskap i modern historia är nödvändig för att förstå dagens sociala och politiska problem.
Risk för återfall bröstcancer
Ekonomisk historia - Masterprogram i samhällsvetenskap

Denna kurs ges på höstterminen och ska läsas under Masterprogrammet i modern historia utgår ifrån att kunskap i modern historia är nödvändig för att förstå dagens sociala och politiska problem. Som ett led i utbildningen kommer du tillägna dig kunskaper i några centrala politiska, ekonomiska och kulturella processer som karaktäriserat Europas samhällen de senaste 100 till 200 åren. 2018-12-11 Masterprogram i historiska studier, inriktning ekonomisk historia - Stockholms universitet.

Masterprogram i Tysklandsstudier - Ekonomisk historia

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Ekonomisk historia - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022 Om programmet. Avancerat utrednings- och utvecklingsarbete sker i dag inom flertalet samhällssektorer, institutioner och Examen. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med ekonomisk Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia. Då ska du läsa masterprogrammet i historiska studier som är ett samarbete mellan ämnena historia, idéhistoria och ekonomisk historia. Här tränas du i kritisk-analytiskt tänkande och i att självständigt genomföra undersökningar.

Ekonomisk historia.